Detta är en redigerad version av ett dokument som antogs av organisationen Socialist Resistance i Storbritannien i september 2007.

Dokumentet förklarar varför organisationen ändrar sitt politiska program, perspektiv och profil till att vara en antikapitalistisk ekosocialistisk organisation. (…) Kärnan i denna förändring är åsikten hos författarna till texten att den fria marknaden, privatiserande nyliberalismen har efter 20 år nått till en ny och dödlig fas – som vi kallar ‘barbarisk kapitalism’ (savage capitalism).

Dokumentet förklarar varför det nu endast är ett socialistiskt svar som fokuserar på miljökrisen som är adekvat under den nuvarande perioden.

Barbarisk kapitalism eller det ekosocialistiska alternativet