STOCKHOLM Under kampanjen har vi organiserat tre freeshops. En inne i Gallerian i Skärholmen, en under utopikarnevalen och en i Björns trädgård vid Medborgarplatsen.

En freeshop är ungefär som en loppmarknad bara det att alla saker är gratis. Förutom att det har varit ett bra sätt för många av SP:s medlemmar att bli av med tex redan lästa böcker (och en solstol!) som bara stod hemma och samlade damm och som nu hittade nya ägare så är det ett mycket bra sätt att få kontakt med folk och prata politik.

På så sätt träffade vi massor av människor som vi kunde prata om hur samhället och konsumtionen måste förändras samtidigt som man i praktiken visar att åtminstone en del saker faktiskt går att återanvända istället för att människor hela tiden måste köpa nytt. Vi visar tydligt under aktionerna att det egentligen inte behöver vara konsumtionen i sig som är problemet utan just det att man har ett ekonomiskt system där vissa tjänar enormt på att det bara konsumeras nytt; något både miljön och de flesta människor förlorar på. Man behöver alltså inte nödvändigtvis konsumera mindre. Bara på ett annat sätt.

Den freeshop som vi genomförde inne i Skärholmens Galleria gick också ut på att kritisera det faktum att allt mer av det offentliga rummet glasas in och privatiseras. Den gata vi stod på inne i gallerian har tidigare varit en vanlig gata. En gata som vem som helst kunde ställa sig på och dela flygblad mm. Numera vill galleria ägaren ha tillstånd. Här är det värt att påpeka att det faktiskt är helt lagligt att dela flygblad inne i en galleria. Kanske kommer väktare som inte är så pålästa komma och bråka, men faktum kvarstår – de får egentligen inte göra något.

Aktionerna resulterade inte bara i att böcker bytte ägare och en massa politiska diskussioner. SP tycks också ha vunnit en och annan sympatisör på kuppen.