Om röstningen i den eminenta kolpristävlingen är nu över.

Vinnare med mer än 50% av rösterna blev koltrion; Maud Olofsson, Vattenfall och Fortum.

Strax därefter kom Stefan Fölster. Det visade sig på så sätt att, även om det var knappt, så värderade de röstande faktisk handling och direkt förstörande av klimatet högre än att vara en första klassens borgar – och tillväxtlobbyist såsom Fölster är.

Andreas Carlgren och hans ”miljöbil” liksom Carin Jämtins ”klimatinsats” hamnade i sin tur helt i bakvattnet till de två föregående giganterna. Vad detta beror på är svårt att sia om, kolprisgruppen tror å sin sida inte att det beror så mycket på att Carlgren och Jämtin inte förtjänade sina nomineringar som att de helt enkelt dukade under i den hårda konkurrensen om att uppfattas som vidrigast ur klimatsynpunkt.

Med andra ord så är det dags för prisutdelning. Priset kommer, precis som utlovats, att levereras – och ni kära läsare kommer få läsa om det.

Kolprisgruppen