Ett 20-tal deltog trots ett alldeles för fint väder på Socialistiska partiets klimatmöte i Stockholm.

Till mötet där vi bland annat diskuterade hur man bygger klimatrörelsen var en mängd grupper som arbetar med klimatfrågan inbjudna. Bland de som deltog i diskussionen fanns representanter för Alternativ stad, Klimataktion, Klimax, SAC, Revolution och deltagare från Shut it down.

En stor del av diskussionen tog avstamp i det konkreta exemplet; shut it down, en aktion som inträffade dagen före mötet. Åsikten att den typen av aktioner kan vara en aktivitet att bygga rörelsen omkring verkade alla deltagare vara överens om. Att aktioner som dessa främst är ett redskap för att bygga rörelser och utmana systemet rådde det också konsensus på.

Med den här infallsvinkeln i diskussionen diskuterades sedan kapitalism, konsumtion, det individuella ansvaret, nödvändigheten av ett fackligt rättviseperspektiv samt en mängd olika kamper som man kan mobilisera människor genom – kamper där man kan göra skillnad både i de små och stora frågorna.

Alla verkade också vara nöjda efter mötet och diskussionen. Förhoppningen från Socialistiska partiets sida är att det kommer arrangeras fler diskussioner där klimatrörelsen diskuterar den här typen av frågor och att diskussionen därifrån kan ta flera steg i byggandet av en starkare rörelse.