Uttalandet är från Shut it down som driver en kampanj mot kolkraften. En kampanj där aktivister från Socialistiska partiet är aktiva.

Shut it down är ett nätverk av människor som arbetar politisk för en lösning på en klimatkris som redan börjar bli allt mer akut. Särskilt akut är situationen eftersom det egentligen inte görs något för att lösa situationen. Företagens ekonomiska intressen och vinster sätts hela tiden framför miljöns och klimatets. Detta betyder att de ekonomiska intressena i förlängningen sätts framför människors intressen.

Detta är i korthet skälet till att vi ser det som nödvändigt att genomföra en symbolisk aktion mot Värtaverket som är en av Stockholms absolut största utsläppare av växthusgaser. Genom aktionen vill vi alltså uppmärksamma nödvändigheten med att sluta använda den här typen av energi till förmån för andra typer av energi, energi som skadar klimatet mindre. I förlängningen kommer detta vara helt nödvändigt om inte klimatet helt ska spåra ur vilket skulle ha katastrofala konsekvenser för människor över hela världen, inklusive i Sverige.

Det faktum att kolkraften är en av gårdagens energikällor, en energikälla som måste försvinna för klimatets och människornas bästa, en energikälla som vi i Shut it down uppenbarligen är emot, betyder inte att vi kämpar för att ni som arbetar på Värtaverket ska bli arbetslösa. Tvärtom.

Vi inom klimatrörelsen kämpar för en omställning av samhället, en omställning där det krävs enorma satsningar på bland annat nya energisystem men också sådana saker som kollektivtrafik och energisparande ombyggnation av både nya och gamla miljonprogram. Det här innebär tusentals nya jobb. Vi inser också att klimatkrisen inte kommer att gå att lösa om ”lösningen” skulle innebära att människor som arbetar inom sektorer som måste förändras skulle bli arbetslösa. Eftersom många jobb ändå kommer att försvinna i och med klimatomställningen, tänker vi oss ett samhälle där människor går ner i arbetstid och delar på jobben.
Lösningen på klimatkrisen måste vara rättvis, varje orättvis ”lösning” skulle bara innebära ett slag i luften där samhället i slutändan fortsatte på den redan inslagna vägen – en väg som leder mot en ännu värre klimatkris.
Därför kämpar vi inte bara mot de saker som förstör vår värld och vårt klimat utan också för en rättvis lösning på klimatkrisen, en lösning där rätten till arbete är självklar.

Undertecknat Shut it down