Klimat

Kära konsument!

Som du säkert vet står världen inför enorma problem med ett förändrat klimat.
Detta leder inte bara till att vi oftare kommer att få se inslag på nyheterna om hur människor lider i andra länder. Det förändrade klimatet kommer att påverka oss alla.

Ett stort klimatproblem är den enorma övertillverkningen och överkonsumtionen av varor. Vi lägger inte skulden för detta på den enskilda individen, som politiker och näringslivet ofta gör. De menar att du som konsument bär ansvaret genom dina konsumtionsval. Vi menar istället att övertillverkningen och klimatförändringarna beror på dagens ekonomiska system. Miljön och klimatet (och även människor) kommer i andra hand medan pengar och kortsiktiga vinster styr.

Det är företagsintressen som skapat den hysteriska konsumtionskultur som vi lever i idag. Där prylar köps till våren och slängs lagom till hösten, när de inte längre är inne. Där människor dagligen matas med reklam. Och där vi från det att vi är små övertygas om att det främst är prylarna vi äger som skapar vår personlighet och i slutändan vårt värde.

Vi står här idag för att vi inte gillar den här utvecklingen, särskilt som hela klimatet håller på att gå in i väggen samtidigt som politiker och företag använder strutsmetoden och uppmanar folk att konsumera mer.
Att dela ut/byta prylar på det här sättet är ett sätt att visa att det går att skapa alternativ till köp-släng-och-köp-nytt-hetsen som BARA företagen tjänar på.

Vi vill också få dig att fundera över klimatförändringarna och vad du tror man kan göra åt dem. Givetvis vill vi helst att också du engagerar dig i kampen mot klimatförändringarna och för ett samhälle som inte styrs av företagens kortsiktighet utan av vad människor behöver och av vad klimatet och miljön klarar av.

Ladda ner flygblad