Ekosocialism

Klimatförändringen som orsakas av människans utsläpp fortsätter. Trots att alla vet att vi är på väg mot en katastrof som också skulle slå hårt mot oss här i Sverige så ökar utsläppen i världen hela tiden.

Skälet är inte någon naturlag som inte går att göra något åt – skälet är att vi idag har ett ekonomiskt system där pengar och vinster sätts före allt annat. Även sånt som människors behov och vad miljön klarar av. Det kan till och med vara en konkurrensfördel för företagen att behandla sina anställda som skit och att smutsa ner klimatet och miljön, då kan nämligen företagen sänka sina kostnader och tjäna ännu mer.

Ett ekonomiskt system där pengar sätts framför människor och miljö kommer aldrig kunna lösa klimatkrisen eller skapa ett rättvist samhälle.

Därför krävs det ett annat ekonomiskt system som sätter människors behov och vad klimatet klarar av framför pengar och ekonomiska vinster.

Vi i Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna kämpar för just detta. Vi kämpar för en demokratisk ekosocialism där alla har makt över alla frågor som de påverkas av. Vi kämpar för en rättvis värld och ett samhälle utan ekonomiska orättvisor men också utan annat förtryck som rasism och sexism.

Inga kommentarer ännu.
Inga trackbacks ännu.